Publicerad: 30 september 2014

Nyhet

Fel att ha generellt byggstopp vid stränder

Strandskyddet måste nyanseras. Om statliga myndigheter hindrar ändringar i reglerna riskerar det att försämra landsbygdens och kommuners utveckling. Det framhöll SKL på ett möte under tisdagen.

Strand och växter

På mötet deltog flera organisationer för att ge sin syn på uppdraget som regeringen gett till Naturvårdsverket om att se över möjligheterna att undanta små sjöar och vattendrag från strandskyddet.

Inte rimligt att skydda 400 000 kilometer strand

– Vi delar regeringens uppfattning att mindre sjöar och vattendrag borde undantas från strandskyddet. I dag råder ett generellt byggstopp vid alla stränder i hela landet. Det är inte rimligt. Sverige har drygt 400 000 kilometer strand. Det motsvarar jordens omkrets gånger tio, säger Gunnar Hedberg, ordförande i SKL:s samhällsbyggnadsberedning.

Stora problem för landsbygdskommuner

Det generella byggstoppet skapar stora problem för många landsbygdskommuner, som behöver skapa boendemiljöer i attraktiva områden för att locka till sig nya invånare, enligt SKL.

– Det är förstås inte främst vid mindre sjöar och vattendrag som det är attraktivt att bygga. Men regeringens uppdrag är ett viktigt steg mot att öka förståelsen för ett nyanserat strandskydd. I dag ser vi att det finns ett motstånd bland statliga myndigheter att ändra reglerna, vilket är oroväckande, säger Gunnar Hedberg.

Reglerna ska skydda det som är värt att skydda

– Sverige ska ha ett regelverk som skyddar de stränder som är värda att skydda. Och det kommer att kräva ytterligare ändringar i strandskyddet jämfört med det arbete som pågår i dag. Vi kan inte ha kvar inställningen att ett område per automatik ska vara fritt från byggnation bara för att det finns vatten där.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!