Publicerad: 19 mars 2015

Nyhet

Erbjud dispens för fjärrundervisning

Det beslut riksdagen idag fattar ger ingen möjlighet att köpa fjärrundervisning av en annan kommun. Det drabbar nyanlända elever och elever i glesbygd.  

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– Hundratals elever drabbas helt i onödan. Det bästa regeringen nu kan göra är att erbjuda dispens för de skolor som behöver erbjuda fjärrundervisning. Man kan inte bara lämna dessa barn och unga i sticket, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Lagförslaget innebär att fjärrundervisning får ske endast om den erbjuds inom den egna kommunen. Men problemet är just att många orter saknar modersmålslärare. Det är helt orimligt för en liten kommun att få tag i behöriga och legitimerade lärare i tio olika språk för 25 elever. Resultatet är att elever på dessa orter riskerar att bli utan undervisning, studiehandledning och betyg. Om skolorna inte väljer att gå emot lagen.

– Jag vet att det finns politisk vilja att lösa frågan om fjärrundervisning, både hos regering och oppositionen. Kanske saknas full insikt i problemet? Jag hoppas att det går snabbt. Och blir rätt. För elevernas skull, säger Per-Arne Anderson.  

Fjärrundervisning en av flera frågor

– I ett större sammanhang handlar det om att statens ersättning för asylsökande elever endast motsvarar två tredjedelar av vad andra elever kostar, resten måste kommunerna själva skjuta till. Och då är inte ens modersmålsundervisning, studiehandledning och kartläggning inräknat, säger Per-Arne Anderson.

Fakta

Två tjejer som sitter framför en dator i en skolklass.
  • Fjärrundervisning i skolan har fram tills nu inte varit reglerad. Men nu införs regler om fjärrundervisning i skollagen. Det innebär att fjärrundervisning endast får genomföras om det inte finns någon legitimerad eller behörig lärare på en skola, eller när antalet elever är för litet.
  • Regeringen och alliansen är överens om att fjärrundervisning behövs, men i det nya lagförslaget ges fortfarande ingen möjlighet att köpa fjärrundervisning av en annan kommun.Regeringen får fatta beslut om i vilka ämnen som fjärrundervisning får användas och en försöksverksamhet ska ske i andra ämnen. Skolhuvudmännen får rätt att sluta avtal med staten om fjärrundervisning.
  • De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.
  • Utbildningsutskottet vill att riksdagen uppmanar regeringen att särskilt granska hur de ändrade reglerna påverkar skolhuvudmännens vilja att anställa behöriga lärare, i den utvärdering av fjärrundervisning som ska göras. Regeringen bör också följa försöksverksamheten med fjärrundervisning i alla ämnen och återkomma med en rapport senast 2017. Vidare vill utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta två utredningar om ökade möjligheter till undervisning och handledning på modersmålet samt fjärrundervisning på entreprenad.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!