Publicerad: 25 april 2015

Pressmeddelande

En miljard för utveckling i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.

- Ytterst handlar det om att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälso- och sjukvård, säger Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister.

Överenskommelsen innebär bland annat att landstingen ska ta fram handlingsplaner för hur samordning och tillgänglighet ska utvecklas. Planerna ska tas fram tillsammans med såväl patient- som verksamhetsföreträdare. I och med överenskommelsen avsätter staten en miljard kronor till att stödja detta arbete.

SKL:s ordförande Lena Micko.

Landstingen och regionerna kommer också att följa upp och rapportera hur tillgängligheten i vården utvecklas samt redovisa genomförda insatser.

- Vi är mycket nöjda med denna överenskommelse. Den är utformad så att landstingen och regionerna själva bestämmer vilka insatser som behöver göras, utifrån aktuella utvecklingsbehov, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Om överenskommelsen

Syftet är att identifiera och genomföra insatser för att utveckla tillgängligheten utifrån patienternas behov av vård. Det kan innebära att utveckla det utåtriktade arbetet i utsatta områden och innovativa möjligheter för kommunikation med vårdgivare med hjälp av e-hälsotjänster. Det kan också handla om insatser för förbättrad samordning såväl som specialistvård av vården för de stora patientgrupper som ofta är beroende av insatser från primärvård.

Medlen kommer från den samordnings- och tillgänglighetsmiljard som beslutades i samband med riksdagens budgetbehandling i december 2014. Medlen kommer att fördelas i relation till landstingens befolkningsandel och betalas ut i början av 2016.

Samordnings- och tillgänglighetsmiljarden ersätter för 2015 den så kallade kömiljarden. Landstingen och regionerna kommer även fortsättningsvis att rapportera väntetider men utan prestationspengar.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!