Publicerad: 17 juni 2015

Nyhet

Det behövs tydligt ansvar för nyanländas sociala stöd

SKL instämmer i att etableringslotsarna bör avskaffas. Dock behöver uppdraget att ge nyanlända socialt och praktiskt stöd förtydligas, och ges full statlig finansiering.

En person sitter framför en dator och en annan person som står bredvid.

Regeringen föreslår att Arbetsförmedlingen från den 1 januari 2016 inte längre ska erbjuda nyanlända så kallade etableringslotsar, som stöd in på arbetsmarknaden och in i samhället. Tjänsten har varken hållit hög kvalitet eller haft ett tydligt innehåll.

SKL instämmer i att etableringslotsarna bör avskaffas. Samtidigt är det angeläget att individer inte kommer i kläm och bollas mellan myndigheter och att arbetsuppgifter inte övervältras på kommunerna. Därför behöver ansvaret för socialt och praktiskt stöd till nyanlända förtydligas. Den uppgiften har tidigare delvis legat på etableringslotsarna.

Kommunerna behöver ersättas fullt ut

Den statliga ersättningen till kommuner minskade i samband med att Arbetsförmedlingen tog över det samordnande ansvaret för nyanlända i samband med etableringsreformen. SKL vill betona att om kommunerna återigen ska spela en större roll för att ge nyanlända socialt och praktiskt stöd, så förutsätter det att kommunerna ersätts fullt ut för sina kostnader.

Samverkan avgörande för framgång

SKL pekar på att det arbetsmarknadsrelaterade stöd som ersätter lotsen behöver utformas i samverkan mellan arbetsförmedling, kommun, näringsliv, det civila samhället och andra berörda aktörer. Det förutsätter att Arbetsförmedlingen har flexiblare regelverk och bättre möjligheter än i dagsläget att ta tillvara och stödja lokala initiativ.

Hämta yttrandet: Avskaffandet av systemet med etableringslotsar (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!