Publicerad: 30 april 2014

Nyhet

De flesta förstelärare har tid för sitt uppdrag

I en studie från Skolverket uppger de flesta huvudmän att de har gjort en omfördelning av arbetsuppgifter för att frigöra tid till försteläraruppdraget. Annars har läraren ofta ett utvecklingsuppdrag.

Skolverkets studie av den första omgången förstelärare (från hösten 2013) visar dels att de flesta huvudmän – 60 procent – har frigjort tid till försteläraruppdraget, dels att läraren ofta annars redan har ett utvecklingsuppdrag med till exempel handledning eller pedagogisk utveckling.

Från hösten 2014 kommer antalet förstelärare att bli många fler. Då kan deras uppdrag komma att variera i ännu större utsträckning beroende på verksamheternas olika behov.

– Reformen om förstelärare är viktig, både för att höja skickliga lärares lön, lärares möjlighet att göra karriär och för att bidra till utveckling inom sin skola eller kommun. Det var inte länge sedan reformen inleddes, så självklart finns det fortfarande behov på olika platser att justera tid och tjänster, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

SKL:s arbete med karriärtjänster

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!