Publicerad: 7 april 2015

Nyhet

Byråkrati ger inte tryggare äldrevård

Naturligtvis ska alla äldre på särskilda boenden känna sig trygga och få en god omvårdnad. Så är det också för en majoritet, det visar inte minst Socialstyrelsens brukarundersökningar.

Men det finns kvalitetsbrister. Är då lösningen att lagstadga om bemanning?

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Visst ska det finnas tillgång till personal dygnet runt men med utgångspunkt i de äldres behov av omsorg och tillsyn. Detaljerade krav på nattbemanning medför att omfattande resurser läggs på natten där de inte alltid behövs. Vi menar att det finns bättre sätt att använda de resurser vi har, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg.

Mer byråkrati

När en äldre person idag får ett beslut om särskilt boende ingår i det all omsorg. Nu föreslår Socialstyrelsen att en biståndshandläggare ska fatta beslut även om omsorgens innehåll.

– Alla som arbetar på särskilda boenden vet att omsorgsinsatserna hela tiden måste justeras efter behov. Ibland behövs mer, ibland mindre. Om Socialstyrelsens förslag går igenom, måste alltså varje enskilt beslut om förändring föregås av en biståndsbedömning. Det kommer att leda till ökad administration och byråkrati och inte till en bättre verksamhet, säger Hans Karlsson.

Diskussion behövs

En undersköterska som lägger sin hand på en äldre mans axel.

Äldre ska känna trygghet i sitt boende och i sina liv. Den enskilda individens behov och önskemål ska vara vägledande för omsorgen om våra äldre. Äldreomsorgen ska präglas av individuell anpassning, lyhördhet och professionalitet.

– Socialstyrelsens förslag är inget bra sätt att öka kvaliteten i äldreomsorgen. Det blir höga kostnader för oklar kvalitet. Vi utgår ifrån att regeringen tar kontakt med oss för diskussion om föreskrifterna och dess finansiering innan de tar ställning, säger Hans Karlsson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!