Publicerad: 28 februari 2014

Nyhet

Byggplaner måste förverkligas snabbare

Bostadsbyggandet ligger inte i fas med kommunernas planering. Kommun, stat och byggbransch behöver tillsammans se till att detaljplaner förverkligas snabbare. Det visar resultatet från en studie som Sweco har gjort på uppdrag av SKL.

Sweco har studerat 25 av Sveriges tillväxtkommuner för att se hur många outnyttjade detaljplaner som finns och varför de inte förverkligas.

Swceos studie Hänger det ihop? (PDF, nytt fönster)

– Studien visar att kommunerna vill möjliggöra ökat bostadsbyggande för att möta dagens bostadsbrist, men byggstarterna ligger inte i fas med kommunernas planering. Trots att det finns färdiga detaljplaner för 71 800 bostäder i de studerade kommunerna, påbörjas det i samma kommuner bara byggen av 13 600 bostäder per år, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– I fjol hade Stockholms stad färdiga detaljplaner för 10 000 bostäder, men det påbörjas bara byggen av 4 000 bostäder per år i kommunen. Uppsala hade färdiga planer för 7 000 bostäder, men där påbörjas bara byggen av 1 000 bostäder per år.

Tabell över påbörjade byggen och bostäder i storstäderna.

Sweco har intervjuat sakkunniga i kommunerna om varför byggstarterna dröjer:

  • Den enskilt största faktorn är, enligt de intervjuade, att byggföretag låter färdiga planer ligga till sig i väntan på bättre marknadsförutsättningar.
  • Det finns en naturlig planreserv i områden där kommun och byggherre har kommit överens om att bostäder ska byggas etappvis under flera år.
  • Utbyggnaden av nödvändig infrastruktur matchar inte alltid byggprocessen. Om utbyggnaden försenas, då dröjer också byggstarten.
  • Företagen konkurrerar ofta med varandra med samma typ av bostäder. Byggstarter dröjer då byggherrar inte vill starta likartade projekt samtidigt.
  • Företagens intresse för att bygga bostäder i mindre centrala områden är svalt – trots att det finns ett behov av bostäder i områdena.

– Många pusselbitar måste falla på plats för att bostäder ska kunna byggas i snabbare takt. Ökat bostadsbyggande är ett delat ansvar mellan kommun, stat och byggbransch. Vi har tidigare sagt att parterna behöver ingå bindande avtal om vad var och en ska göra. På så sätt kan man till exempel säkra att nödvändig infrastruktur finns på plats och att byggföretag snabbt förverkligar sina tilldelade planer, säger Gunilla Glasare.

– Det är också viktigt att konkurrensen mellan byggföretagen ökar. Där ligger givetvis ansvaret på företagen själva. Men kommunerna kan också bidra genom att föra en ännu mer aktiv markpolitik.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!