Publicerad: 18 mars 2015

Nyhet

Bra med tydligare koppling mellan sfi och komvux

Regeringens förslag att svenska för invandrare, sfi, ska samlas i komvux är bra. Det kan underlätta att studera svenska parallellt med andra kurser i vuxenutbildningen.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– Att samla sfi i samma skolform tillsammans med övrig vuxenutbildning är bra. Men ska fler nyanlända kunna läsa språk parallellt med andra kurser, så behöver kurserna inom komvux i högre grad anpassas till de nyanländas språkkunskaper. Detta kommer kräva att staten satsar resurser för att driva på utvecklingen, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Idag är dock den statliga ersättningen för flyktingmottagandet inte tillräcklig för att driva utvecklingen av vuxenutbildningen på bred front. Mycket av kommunernas arbete med nyanlända är redan underfinansierat.

– Särskilt utmanande är situationen i kommuner med högt flyktingmottagande och där många asylsökande befinner sig. Där täcker idag inte den statliga ersättningen kostnaderna för sfi och det är också oerhört svårt att hitta lärare, säger Per-Arne Andersson.

Två män som går SFI-utbildning och deras lärare.

SKL tycker det är bra att svenska som andraspråk renodlas till en högre nivå efter sfi, och som inte överlappar sfi:s kursinnehåll. Det har varit rörigt för såväl de studerande som för huvudmännen och att effektivisera vägarna inom utbildningssystemet är viktigt.

SKL understryker att eventuella ytterligare kostnader för reformen ska täckas enligt finansieringsprincipen.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!