Publicerad: 11 mars 2014

Nyhet

Bra med skolsatsning på de första åren

Regeringen föreslår ett Lågstadielyft för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen i lågstadiet, bland annat ett riktat statsbidrag för personalförstärkningar. SKL är positiv till satsningen.

– Det är bra att satsningen riktas mot de yngre åren. Internationell forskning visar att den första skoltiden är viktig för elevens framgång. Tidiga insatser för att se och stötta alla elever har stor betydelse för hur det kommer att gå i skolan, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Lärartätheten i den svenska grundskolan är klart högre än OECD-snittet. Bättre resultat kommer inte enbart att nås genom att öka resurserna. De måste också användas på bästa sätt med fokus på att höja undervisningens kvalitet.

– Det är klokt att huvudmännen ges möjlighet att välja hur pengarna ska användas utifrån sina lokala förutsättningar och behov. Precis som regeringen beskriver kan man tänka sig olika alternativ; mindre klasser, två lärare i varje klass, oftare halvklasser eller flera speciallärare. Här kan behoven se olika ut på olika skolor, säger Maria Stockhaus.

SKL understryker vikten av att huvudmännen får förutsättningar att göra ordentliga analyser av hur behoven ser ut lokalt och hur resurserna ska användas för att ge bäst effekt.

Regeringens förslag om mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!