Publicerad: 13 mars 2014

Nyhet

Bra med fler utbildningsplatser

Regeringen föreslår idag en ökning av antalet utbildningsplatser på
lärarutbildningarna. SKL tycker att det är bra men vill samtidigt påpeka vikten av att kvaliteten inte blir lidande.          

– Vi ser behov av att anställa fler lärare i framtiden, därför är regeringens satsning på fler utbildningsplatser bra, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Det finns generella behov att rekrytera lärare. Enligt den prognos SKL presenterade år 2012 gäller det 50 000 lärare fram till år 2020. En undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av SKL visar också att varannan ung person kan tänka sig en framtid i skolan. Samtidigt ökar antalet förstahandssökande till lärarutbildningen. 27 procent fler ville läsa till lärare inför våren 2014 jämfört med förra våren.

– I det sammanhanget är det bra att utbildningsplatserna blir fler men det är också viktigt att åtgärder tas för att se till att vi utbildar lärare i rätt ämnen. Det finns både överskott och underskott inom olika lärargrupper, säger Maria Stockhaus.

SKL har länge drivit frågan om att säkerställa kvaliteten på lärarutbildningen och tycker till exempel att beslutet nyligen att införa lämplighetsprov vid lärarutbildningen är bra och även att prövningen under den verksamhetsförlagda utbildningen bör blir tydligare.

– Det är åtgärder som stärker kvaliteten och dagens aviserade ökning av antalet utbildningsplatser får inte göra att det arbetet saktar ner. Staten måste säkerställa hög kvalitet på alla utbildningar även i ett utbyggt system, säger Maria Stockhaus.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!