Publicerad: 14 november 2014

Nyhet

Bra med dialog och mer vägledning till skolor

Skolinspektionen ger huvudmän, rektorer och lärare allvarlig kritik för skolans brister. Därför genomför inspektionen och regeringen vissa förändringar, som SKL länge efterlyst.

Skolinspektionens kritik visar att det behövs förbättringar på alla nivåer i skolan. Utbildningsminister Gustav Fridolin understryker att huvudmännen lämnats ensamma av staten och ser det som nödvändigt att förändra relationen mellan stat och huvudmän.

Per-Arne Andersson, chef på avdelningen för lärande och arbetsmarknad.

– I skoldebatten låter det ibland som att allt är de kommunala huvudmännens fel. Därför är det bra att skolministern uttrycker att stat och huvudmän måste ta ett gemensamt ansvar, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL välkomnar att Skolinspektionen ska göra om sin tillsyn. De kommer dels att fokusera på de skolor som har svagast resultat. Dels att utveckla sin vägledning till kommuner, såväl själva som tillsammans med Skolverket.

– Vi har länge efterlyst såväl en bättre dialog med staten som att Skolinspektionen ska ge mer vägledning. Det här kommer att gynna alla skolors utveckling inte minst de med svagast resultat, säger Per-Arne Andersson.

Elever i ett klassrum.

De problem som Skolinspektionen pekar på i sin rapport är en anledning till att SKL driver ett antal satsningar för att höja skolresultaten. Fler än hälften av landets kommuner deltar i satsningarna.

– Vi tar gärna med våra erfarenheter från våra satsningar i en dialog med staten. Vi hoppas också att staten genomför framtida reformer successivt och att statsbidrag anpassas så att de passar olika huvudmäns behov, säger Per-Arne Andersson.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!