Publicerad: 13 januari 2014

Nyhet

Bra förslag om enklare planprocess

Regeringen presenterar i dag förslag för en förenklad planprocess. Syftet är att öka bostadsbyggandet. SKL välkomnar flera av förslagen.

För att förkorta planprocessen föreslår regeringen bland annat att fler detaljplaner ska kunna antas av kommunernas byggnadsnämnder i stället för av kommunfullmäktige. Regeringen vill också förtydliga att det i vissa fall inte behövs en detaljplan för att byggen ska få påbörjas.

– Vi anser, precis som regeringen, att planprocessen behöver snabbas upp. Vi välkomnar därför regeringens initiativ att göra planprocessen enklare. Vi kommer att stödja kommunerna i deras arbete för att snabba på sina planeringsprocesser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL är dock kritiskt till ett av regeringens presenterade förslag – det som ska förbjuda kommunerna att ställa krav på byggande av energisnåla hus i samband med att de säljer mark.

– Förbudet innebär att kommunerna förlorar ett av sina viktigaste verktyg för att främja hållbar miljöutveckling. Kommunerna behöver ställa energikrav som går längre än statens byggregler eftersom statens energikrav är låga, säger Anders Knape.

– SKL har tagit fram en rekommendation för hur kommuner kan ställa energikrav enligt en gemensam och tydlig nivå. Denna nivå är betydligt mer ambitiös än statens energikrav och planen är att höja nivån allteftersom byggindustrins utveckling går framåt. Regeringen ska skärpa statens byggregler, det är bra. Men det behövs inte bara bättre nationella minimiregler, det behövs också kravnivåer för dem som vill gå före.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!