Publicerad: 16 december 2014

Nyhet

Bra förslag om dricksvatten

SKL välkomnar ett utredningsförslag om att tre myndigheter ska ta fram en informations- och kunskapsplattform om material i kontakt med dricksvattnet.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Dricksvattnet kommer i kontakt med olika sorters material och produkter på vägen från vattenverket till kranen. Det är viktigt att det finns ett lättillgängligt stöd till bland annat kommunerna om hur materialen bör hanteras och vilken påverkan de kan ha på dricksvattnet. Vårt dricksvatten är generellt sett bra, men vi behöver ständigt arbeta för att säkerställa kvaliteten, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

Kvinna som häller upp vatten ur en kanna i ett dricksglas.

Plattformen ska enligt förslaget tas fram av Boverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen. Boverket ska vara den samordnande myndigheten. Plattformen ska bland annat ge vägledning till kommunerna och andra aktörer i dricksvattenproduktionen.

– Kommunerna behöver tidigt få möjlighet att lämna synpunkter på vilken information som behöver finnas, och vilken kunskap som behöver spridas. SKL hjälper gärna till i den dialogen, säger Anders Knape.

– Det är viktigt att vägledningen som myndigheterna tar fram via plattformen har ett riskperspektiv, så att kommunerna får stöd i att bedöma riskerna med olika sorters material, alltså om det finns risker för invånarnas hälsa eller för miljön.

Hämta yttrandet: "Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor" (PDF, nytt fönster)

Fakta

Materialen som kommer i kontakt med dricksvattnet finns till exempel i vattenrören i marken och i rören i fastigheterna. Det kan också handla om exempelvis färgen i ett vattentorn eller metallen i kranen i köket.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!