Publicerad: 26 juni 2014

Nyhet

Bra att föreskrifter kräver regeringens medgivande

SKL välkomnar regeringens beslut om att myndigheter inte får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnader för kommuner och landsting utan regeringens medgivande.

– Det är bra att det nu ska krävas ett medgivande från regeringen innan en myndighet får lägga föreskrifter som kan ge stora ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det innebär också att statliga myndigheter konsekvent måste redovisa ekonomiska och andra effekter som olika föreskrifter får för både kommuner och landsting. Det är något som SKL länge efterfrågat, säger Anders Knape.

Den nya förordningen från regeringen träder i kraft den 1 augusti 2014.

SKL:s arbete med ekonomi

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!