Publicerad: 8 augusti 2014

Nyhet

Bra att ansvarsförhållanden utreds

Den tragiska branden i Västmanland orsakar stor skada men mycket gott arbete pågår för att hantera den kris som uppkommit. Det är dock bra att regeringen redan nu flaggar för en kommande utredning av krisen.

Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi känner stort deltagande för de som har drabbats av branden i Västmanland. SKL har inte någon operativ roll i arbetet, men vi följer det som sker och har erbjudit de drabbade kommunerna stöd ifall de vill ha det när det mest akuta läget är över, och i det arbete som kommer att följa när följderna av branden klarnar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Den direkta krishanteringen sköts av ansvariga myndigheter och information om detta finns på deras webbplatser, bland annat MSB:s webbplats www.krisinformation.se.

Regeringen berättade i går att den avser att genomföra en full utredning av hur situationen har hanterats.

– Det är bra att vi alla lär oss från de erfarenheter vi nu får. I denna utredning välkomnar vi speciellt en rejäl koll över ansvarsfördelningen mellan det stora antalet statliga myndigheter som är involverade, men även att vi tar möjligheten att klargöra ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna, säger Anders Knape.

I en skrivelse till regeringen som SKL skickade innan sommaren lyfte förbundet frågan om förebyggande arbete mot kriser på grund av klimatförändringar.

– Vi tycker det är viktigt att se över vilket förberedande arbete som kan göras. I detta fall med branden är det i det närmaste omöjligt att förutse men i andra kriser, bland annat de översvämningar som vi har sett under senare år, tror vi att det finns mer att göra, säger Anders Knape.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!