Publicerad: 19 mars 2015

Nyhet

Bostadsbyggandet kan drabbas av regeringsbeslut

SKL har fått beskedet att regeringen överväger att förkorta uppdraget för riksintresseutredningen. Ett sådant beslut kan drabba bostadsbyggandet.

Bostäder byggs

– Vi har fått uppgifter från utredningen att regeringen av ekonomiska skäl överväger att förkorta uppdraget så att det ska vara klart redan i sommar, istället för i december¹. Det skulle ge utredningen sämre möjligheter att komma med genomarbetade förslag på hur systemet med riksintressen kan förbättras. Utredningen måste få fullfölja sitt arbete enligt nuvarande tidsplan, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

– Att värna särskilt värdefulla områden för framtiden är en ambition som SKL ställer sig bakom. Men systemet med riksintressen fungerar inte. Det är ett allvarligt hinder för bostadsbyggandet. Många riksintressen är otydliga, inaktuella och hindrar nybyggnation trots att de saknar värde. Utredningens arbete visar att 55 procent av Sveriges yta har belagts med statliga riksintressen. I vissa kommuner är nästan all mark belagd med olika riksintressen. Det är inte rimligt, säger Anders Knape.

Enligt SKL är det av stor vikt att systemet med riksintressen görs om.

– Staten behöver ett systematiskt och nationellt arbetssätt för att peka ut vilka områden i Sverige som är viktiga att bevara. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta, säger Anders Knape.

¹Ett par dagar efter att SKL publicerat denna nyhet fick utredningen följande besked från regeringen: Utgångspunkten är numera att utredningsarbetet ska få fortsätta tiden ut, det vill säga till december.

Fakta

Riksintressen är områden som statliga myndigheter har pekat ut som viktiga att bevara, och som har restriktioner för bland annat nybyggnation. Exempel på riksintressen är kulturmiljövård och friluftsliv. Ett område kan också pekas ut som ett riksintresse då det eventuellt kan byggas vägar eller järnvägar i området i framtiden.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!