Publicerad: 12 september 2014

Nyhet

Bibehållen patientsäkerhet trots ansträngd bemanning

Även om bemanningsläget under sommaren varit ansträngt på flera håll fungerade vården förhållandevis väl, med god patientsäkerhet. Det visar en avstämning med landstingen som SKL gjort.

Läkare som undersöker en patient med stetoskop.

Inför sommaren pågick en intensiv diskussion i media om vårdens utmaningar. Vårdens personal behöver semester precis som andra yrkesgrupper. Samtidigt måste vården fungera med hög patientsäkerhet även under sommarperioden. För att få en bild av hur vården har fungerat i sommar har SKL gjort en avstämning med samtliga landsting och regioner.

Fantastiska insatser

– Det har varit ett ansträngt bemanningsläge på många håll. Bättre och tidigare planering och fantastiska insatser från vårdens personal har dock bidragit till att patientsäkerheten kunnat upprätthållas, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Flertalet vårdgivare pekar på svårigheter att rekrytera sjuksköterskevikarier som det enskilt största problemet. Därför har flera olika personalpolitiska åtgärder genomförts. Till exempel har arbetsuppgifter omfördelats inom arbetsgrupper, medarbetare har uppmuntrats att flytta på semestrar mot extra ersättningar eller arbeta övertid, och medarbetare som gått i pension har lockats att gå in och arbeta.

Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

Bättre framförhållning

– Det är tydligt att landstingen haft en bättre framförhållning denna sommar. Därför har samarbetet med bland annat kommunernas vård och mellan vårdens olika verksamheter fungerat bättre, säger Mats Eriksson.

– Tidig planering är nödvändigt, och flera landsting uppger att de startar planeringen för nästa sommar redan nu. Det är också viktigt att jobba intensivt med grundbemanningen, och att ytterligare öka kontakt och samverkan med alla inblandade aktörer bland annat den kommunala vården, säger Mats Eriksson.

Exempel på åtgärder som olika landsting satt in för en säker och tillgänglig vård:

  • Tidigarelagd planering, sommarplaneringen för 2014 startade i flera landsting redan i september 2013.
  • "Sommarförmåner" som extra ersättningar för flytt av semestrar.
  • Extra yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor för att stärka deras kompetens inför sommarperioden.
  • Planerad verksamhet har skjutits till efter semesterperioden.
  • Omfördelning av arbetsuppgifter mellan olika personalkategorier. Ökad rekrytering av andra yrkesgrupper för att renodla sjusköterskornas arbetsuppgifter, till exempel socionomer, farmaceuter, sjukgymnaster och personal inom städning och mathantering.
  • Tidigarelagda rekryteringsaktiviteter.
  • Vårdplatskoordinatorer, vårdplatskonferenser, särskilda planeringsgrupper med olika aktörer och kompetenser.
  • Ökad flexibilitet för snabb omfördelning av vårdplatser.
  • Tre semesterperioder.
  • Kampanj, bland annat på Facebook, för att hjälpa patienter till 1177 och Mina vårdkontakter.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!