Publicerad: 10 februari 2015

Nyhet

Bättre skydd för barn och unga

En kraftsamling behövs för att stärka barnskyddet i sociala barn- och ungdomsvården. Det visar inte minst kritiken som riktas mot socialnämndens agerande i det tragiska fallet i Karlskrona.

– Sveriges Kommuner och Landsting tar situationen på stort allvar. Varje dödsfall är ett för mycket och man måste göra allt för att undvika det, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen vård och socialtjänst på Sveriges Kommuner och Landsting.

Under 2014 initierade SKL arbetet med en nationell kraftsamling för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Förslagen som berör nationell, regional och kommunal nivå utvecklas i nära samarbete med medlemmarna, fackförbunden och regeringen.

En ensam flicka som sitter i en hängmatta.

Dagens problem beror på ökade krav genom lagar och föreskrifter utan tillräcklig finansiering. Administrationsbördan ökar utan att IT-stöd har utvecklats. Det finns behov av introduktion och påbyggnadsutbildning samt en tydlig och nära arbetsledning. Så beskrivs situationen av många chefer och handläggare i kommunerna. 

–Att arbeta inom den sociala barn och ungdomsvården är ett oerhört tufft och utsatt uppdrag. De flesta som arbetar är engagerade och brinner för sina jobb. Utmaningen är att socialtjänstens uppdrag inte bara är svårt utan över tid har förändrats och utökats. Idag brottas många kommuner med en hög personalomsättning och ett oklart uppdrag. Arbetssätt och villkor måste förnyas för att ett stärkt barnskydd ska bli verklighet, säger Åsa Furén-Thulin.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!