Publicerad: 1 juni 2015

Nyhet

Bättre skolmåltider med SkolmatSveriges verktyg

Skolor som använder SkolmatSveriges webbaserade verktyg upprepade gånger har bättre måltidskvalitet. Det visar en ny kartläggning.

Två elever lägger upp mat i skolmatsalen.

För första gången finns nu resultat som visar att skolor som använt verktyget upprepade gånger lyckas förbättra lunchens näringsriktighet signifikant.

– Bra skolmat är en förutsättning för att eleverna ska trivas i skolan och orka prestera i skolarbetet. Med SkolmatSverige får kommunerna den information som behövs för att utveckla skolmåltiderna. Vår förhoppning är att allt fler skolor ska använda SkolmatSverige säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Involvera hela skolan

Med SkolmatSveriges webbaserade verktyg får skolor hjälp utvärdera och utveckla sina skolmåltider utifrån ett helhetsperspektiv. Efter utvärderingen får skolan en rapport som visar styrkor och svagheter samt ger vägledning till förbättringar.

– Bra måltider är mer än bara maten på tallriken. Vi hoppas att fler skolor ser till hela måltidssituationen och ökar samverkan kring skolmåltiderna. SkolmatSveriges verktyg ger goda möjligheter att involvera hela skolan i arbetet med bra måltider, säger Eva Sundberg, teamchef på Livsmedelsverket.

Nöjda användare

Två användare av som haft nytta av webbverktyget finns i Eslöv och i Forshaga.

– Vi vill skapa en bra måltidssituation som helhet och tack vare verktyget och resultatrapporten fick vi tillfälle att diskutera skolmåltiderna. Det har bidragit till en ökad samverkan med skolan och pedagogerna, säger kökschef Johan Granström på Västra skolan i Eslöv.

– Resultatrapporten har varit bra för att motivera varför vi gör som vi gör. Verktyget har hjälpt mig som kostchef i diskussioner med rektorer och politiker, de får en annan förståelse när resultaten diskuteras. Jag skulle rekommendera alla skolor att skapa ett konto och arbeta med verktyget, säger, Maria Källström, kostchef i Forshaga kommun.

Fakta

  • Mer än dubbelt så många skolor nådde upp till näringsrekommendationerna läsåret 2013/14 jämfört med läsåret 2012/13.
  • Andelen skolor som erbjöd minst två huvudrätter samt skolor som ofta erbjöd vegetariska rätter ökade signifikant.
  • Nästan hälften av skolorna angav att de årligen undersöker vad eleverna tycker om skolmåltiden med hjälp av elevenkäter.
  • Tre fjärdedelar av skolorna uppgav att de någon gång under terminen mäter närvaro i skolrestaurangen eller hur mycket som äts av skollunchen.
  • SkolmatSverige drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin på Stockholms läns landsting, i den referensgrupp som finns knuten till arbetet ingår Sveriges Kommuner och Landsting, Karolinska

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!