Publicerad: 15 maj 2014

Nyhet

Bättre skolchans för placerade barn

Arbetssättet Skolfam ökar möjligheterna för familjehemsplacerade barn
att lyckas i skolan. En webbutbildning gör det enkelt för alla kommuner
att komma igång och göra rätt från början.          

Skolfam

Familjehemsplacerade barn har ofta stora svårigheter i skolan – något som ofta leder till fortsatta problem i livet.

– Att arbeta utifrån Skolfams modell är en vinst för alla, såväl för eleverna som för samhället. Det finns alla skäl att sätta igång, säger Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Psynkprojektet inom SKL som finansierat utbildningen.

Idag använder ett tjugotal kommuner Skolfams modell. I Helsingborg har hittills alla familjehemsplacerade barn som arbetat utifrån Skolfam klarat grundskolan med gymnasiebehörighet. Det är bättre än snittet för alla barn i landet.

– Goda resultat i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för en god utveckling för familjehemsplacerade barn. Behovet av en lättillgänglig utbildning är stort, så vi hoppas på positiv respons, säger Cecilia Sjölander, chef på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Så fungerar Skolfam

Psykolog, specialpedagog och barnets socialsekreterare kartlägger barnets styrkor och svårigheter. Hur kan skolan optimeras för detta barn? Därefter tas en plan fram ihop med skola, familjehem och socialtjänst för att tillvarata styrkor och undanröja eventuella hinder för lärandet. Efter två år utvärderas arbetet i en likadan kartläggning där resultaten jämförs och utvecklingen kan bedömas.

Nätverk

De 20 kommuner som hittills börjat med Skolfam har bildat ett nationellt nätverk. Nätverket utvecklar arbetsmodellen. Den webbaserade utbildningen underlättar för familjehem, vårdnadshavare, beslutsfattare, skolpersonal och barn i familjehem att ta del av vad Skolfam är. Arbetet samordnas med stöd från Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Psynkprojektet inom SKL stödjer nätverkets arbete med att sprida Skolfam.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!