Publicerad: 12 oktober 2014

Pressmeddelande

Bättre samverkan för att stödja ebolainsatser

Just nu pågår ett intensivt arbete med att möjliggöra för svensk sjukvårdspersonal att delta i hjälpinsatser i Västafrika. En nyckel i arbetet är samverkan mellan stat och landsting.

– Situationen i Västafrika är oroande. Det är viktigt att vi nu har en nära samverkan så att Sverige kan bidra mer. Den senaste veckan har vi haft mycket goda samtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström (S).

– Den som vill hjälpa till ska kunna göra det i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Landstingen har en nyckelroll. De signaler som skickas ut i verksamheterna är därför mycket viktiga. Samtidigt arbetar Socialstyrelsen intensivt med hur man på olika sätt kan underlätta för den som vill delta, säger Gabriel Wikström.

– Vi ser en mycket tragisk situation i västra Afrika och vill förstås solidariskt ställa upp med hjälp på de sätt vi kan. Vi vet att det finns många människor runt om i sjukvården som vill erbjuda sin hjälp. De signaler vi får från landstingen är att de vill göra det så lätt som möjligt att kunna ge denna hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Landstingen har därför bett oss inom SKL att stödja dem i detta arbete med råd både vad gäller arbetsgivarrollen men också med samordning för att se till att den svenska vården kan samarbeta för att ge varandra stöd när personal nu lånas ut till myndigheternas insatser i Afrika, säger Anders Knape.

En chef samtalar med två sjuksköterskor.

För att effektivisera arbetet har en samverkansgrupp på myndighetsnivå bildats. I den ingår Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som också leder gruppen. Gruppens uppgift är att kanalisera och hantera alla frågor som behöver lösas för att underlätta att hälso-och sjukvårdspersonal kan delta i insatser i Västafrika.

Läs vidare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!