Publicerad: 21 februari 2014

Nyhet

Både ris och ros till assistansutredning

SKL välkomnar en del av förslagen som läggs fram kring assistansersättningen men är också kritiska mot utredningens bedömning att nuvarande ersättningsnivå är för hög.

Assistansersättningsutredningen överlämnade idag sitt betänkande till regeringen. I direktiven ingick att lämna förslag på förändringar i den statliga ersättningen för personlig assistans.

Statliga utredning om assistansersättning

I förslaget ingick också att bedöma hur väl nuvarande timersättning är anpassad till olika anordnares kostnader för att bedriva personlig assistans.

– Flera av förslagen är bra, bland annat att schablonersättningen ska fortsätta gälla och att merkostnaden när den ordinarie assistenten är sjuk ska täckas av schablonen för alla utförare. Idag finansierar kommunerna denna ersättning och detta har i en del fall orsakat konflikter mellan kommuner och privata utförare eftersom reglerna är svårtolkade, säger Annika Wallenskog, tillförordnad avdelningschef på SKL.

Utredaren anser att den nuvarande ersättningen för personlig assistans är för hög och att det finns utrymme för en nivåsänkning.

– Den bedömningen är vi kritiska till eftersom utredaren enbart utgått ifrån en kalkyl och inte efter kostnaderna för utförd assistans, säger Annika Wallenskog.

Peter Sjöquist, ekonom på SKL, har suttit som expert i utredningen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!