Publicerad: 17 december 2014

Pressmeddelande

Avtal öppnar dörren till välfärden för studenter

SKL, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen har enats om ett nytt studentmedarbetaravtal för välfärden.

Studentmedarbetare och mentor som sitter vid ett bord.

Kommuner och landsting behöver rekrytera ett stort antal nya medarbetare under de kommande tio åren. Studentmedarbetaravtalet ökar studenters möjligheter att, redan under studierna, kunna göra arbetsuppgifter som ligger nära innehållet i studierna och som därmed underlättar tillgodogörandet av studierna.

– Vi ser att studenter är en viktig grupp för kommuner och landsting att nå för att säkra framtida rekryteringar. Avtalet ger en utmärkt brygga mellan studier och arbete i våra verksamheter, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation.

– Ganska få unga akademiker tror att drömjobbet finns hos kommuner, landsting och regioner. Ofta beror det på en låg kännedom om vilka arbetsuppgifter sektorn kan erbjuda. Genom att anställa studentmedarbetare har arbetsgivarna chansen att visa upp alla de spännande, och ibland okända, arbetsuppgifter som finns i sektorn. Att studentmedarbetaren dessutom garanteras handledning av en mentor är viktigt för en bra introduktion in i arbetet, säger Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

– Som akademikerförbund anser vi att det är avgörande att stärka övergången från studier till arbete efter examen, samt öka arbetslivsanknytningen i utbildningen. Väl utformade studentmedarbetaravtal där studenten i begränsad omfattning får jobba med det hen utbildar sig till tror vi är ett bra sätt att lyckas med det, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Både arbetsgivare och studenter vinner på detta! Studenter får praktisk erfarenhet som underlättar studierna. Och arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft nu när konkurrensen om utbildad personal ökar, säger Kenth Nilsson, ordförande i AkademikerAlliansens.

Fakta

Avtalet riktar sig till personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning.

En studentmedarbetare kommer att arbeta upp till 15 h/vecka och anställs en termin i taget. Under den tiden ska studentmedarbetare ha en mentor.

Avtalet träder ikraft och kan användas från 1 januari 2015.

En gemensam utvärdering ska göras senast den 31 december 2016.

Avtalet gäller även företag anslutna till arbetsgivarförbundet Pacta.

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet inkluderar: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan mellan 16 Saco-anslutna förbund.

Logotyper: SKL, Akademikerförbundet SSR, Vision, Akademikeralliansen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!