Publicerad: 10 april 2015

Nyhet

Ändra lagen för patienternas säkerhet

Ändra lagen så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal kan få en samlad bild av patientens läkemedel. Idag riskerar patienter att utsättas för felbehandling och andra konsekvenser.

En hand som håller i tabletter ovanför en läkemedelsdosa.

Den information som förskrivande läkare skulle behöva om patientens läkemedelsbehandling finns idag utspridd på flera håll. Ju fler läkemedel patienten har och ju fler vårdgivare patienten fått läkemedel hos, desto större är risken när en samlad bild saknas. Med andra ord är det de svårast sjuka och mest utsatta patienterna, till exempel sköra äldre, som löper störst risk att få en felaktig läkemedelsbehandling.

Samtidigt har farmaceuter på landets alla apotek tillgång till samtliga patienters förskrivna och sparade recept i receptregistret, vilket i praktiken är en fullständig källa över cirka 98 procent av alla öppenvårdsordinationer som görs i Sverige.

Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg.

– Det är varken rimligt eller i patienternas intresse att den som vårdar en patient och ordinerar läkemedel har en sämre bild av patientens läkemedelsbehandling än den som lämnar ut läkemedlet på apotek, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Arbetet hindras av lagen

Sedan flera år arbetar Inera AB, som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma ehälsosarbete, och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) på landstingens uppdrag med att skapa en samlad läkemedelslista för alla patienter direkt i varje vårdgivares journalsystem – en av de mest centrala ehälsosatsningarna idag, och en av de allra viktigaste för patientsäkerheten. Men en lagändring krävs för att det ska bli verklighet i närtid.

Brådskande ärende

I en skrivelse till regeringen begär nu Sveriges Kommuner och Landsting samt Inera AB att lagstiftningen justeras så att behörig hälso- och sjukvårdspersonal, efter samtycke från patienten, kan se vilka läkemedel patienten blivit rekommenderad och vad som faktiskt hämtats ut.

–  Även om frågan uppmärksammats i Ehälsokommitténs betänkande är detta så pass brådskande och av sådan vikt att den bör genomföras separat och i förväg, säger Hans Karlsson.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!