Publicerad: 5 november 2014

Nyhet

Allt fler män fullföljer gymnasiet

För tredje året ökar andelen män som fullföljer gymnasiet inom fyra år. Skillnaden mellan män och kvinnor är den lägsta på fem år. Det visar Öppna jämförelser av gymnasieskolan från SKL.

Öppna jämförelser – gymnasieskola 2014

SKL:s rapport Öppna jämförelser av gymnasieskolan 2014 visar på mycket små skillnader under de senaste åren. Den stora utmaningen är att minska avhoppen från gymnasiet. 76,6 procent av eleverna fullföljer inom fyra år.

Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Att pojkarna närmar sig flickornas resultat vad gäller att fullfölja gymnasiet är glädjande. Även om ökningen är liten så ser vi uppenbarligen ett trendbrott, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting.

Andelen som fullföljer måste öka

En central uppgift för gymnasieskolan framöver är att öka andelen elever som fullföljer inom fyra år. Det finns exempel på hur skolor och kommuner kan gå till väga med relativt små medel.

– Att nästan en av fyra elever inte fullföljer är inte acceptabelt. Men det går att vända utvecklingen. Det visar inte minst projektet Plug In mot gymnasieavhopp och Tranemo kommun, som har högst genomströmning av sina gymnasieelever under fyra år, i förhållande till sina förutsättningar. Vi lyfter fram dessa i vår rapport, säger Håkan Sörman.

Viktiga faktorer som kan få elever att fortsätta sina studier kan sammanfattas som ett elevcentrerat arbetssätt. Det handlar om en positiv relation byggd på tillit och höga positiva förväntningar. Skolans olika vuxna behöver ha en bra samverkan så att eleven hamnar i centrum, vilket kräver flexibilitet i skolans organisation och undervisning. Rektor har en avgörande roll att stödja och följa upp arbetet.

– Analys och åtgärd krävs för att komma till rätta med avhoppen. Det arbetet kan endast göras på lokal nivå. Idén om att staten ska ta över skolan hjälper inte eleverna ett dugg, säger Håkan Sörman.

Fyra gymnasiekillar som sitter och pluggar.

Exempel på resultat i rapporten

  • 76,6 procent av eleverna fullföljer inom fyra år. Bästa kommuner är Hammarö, Danderyd, Vellinge, Ystad, Piteå och Töreborda.
  • Tranemo, Eskilstuna, Tomelilla, Ystad och Degerfors är de kommuner som har högst genomströmning av sina gymnasieelever under fyra år, i förhållande till sina förutsättningar. Hänsyn har bland annat tagits till föräldrars utbildningsnivå och meritvärde från grundskolan (åren 2009-2013).
  • Kommuner med högst betygspoäng: Danderyd, Lidingö, Lund, Höganäs, Täby.
  • Kommuner med högst behörighet inom fyra år: Robertfors, Bjurholm, Övertorneå, Avesta, Danderyd.
  • Andelen pojkar som fullföljer gymnasiet inom fyra år ökar för tredje året i rad. Skillnaden mellan män och kvinnor är idag den lägsta siffran sedan 2008 men är alltjämt hög, 4,8 procent.
  • Andelen som fullföljer gymnasiet inom tre år ökar med 2,5 procent mot föregående år.
  • Sverige ligger bättre till jämfört med EU:s snitt för unga 18-24 år som avslutat gymnasiestudier och som sedan jobbar eller studerar. 2012 var andelen 92,5 procent. 6,3 procent av kvinnorna och 8,5 procent av männen varken arbetade eller studerade.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!