Publicerad: 19 november 2014

Nyhet

Alla landsting inför nya läkemedel mot hepatit C

Samtliga landsting och regioner ställer sig bakom ett gemensamt införande av nya läkemedel mot hepatit C. Det är första gången en ny samverkansmodell prövas.

Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

För närvarande är flera nya läkemedel mot virussjukdomen hepatit C på väg att nå den svenska marknaden. Utvecklingen är mycket positiv eftersom man genom de nya läkemedlen för första gången kan bota sjukdomen.

– Problemet är att de nya läkemedlen är väldigt dyra. Därför är det viktigt att vi får ett gemensamt införande i alla landsting och regioner. Vården ska vara jämlik oberoende av var man bor i vårt land, säger Mats Eriksson, ordförande i sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Samtliga landsting och regioner kommer att ha vägledning av ett gemensamt så kallat införande- och uppföljningsprotokoll som beskriver hur de nya läkemedlen ska användas och hur de ska följas upp. Dessutom har alla landstingen skrivit på ett avtal gällande ett av de nya läkemedlen, Olysio. Avtalet innehåller en överenskommelse om riskdelning som arbetats fram i en så kallad trepartsöverläggning mellan representanter för landstingen, läkemedelsbolag och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Vägledande beslut

– Det här är ett viktigt och vägledande beslut när SKL och landstingen i januari börjar arbeta efter vår nya samverkansmodell, som bland annat omfattar ordnat införande av nya läkemedel, säger Mats Eriksson.

Två läkemedelsburkar som står på läkemedelsförpackningar.

Målet med samverkansmodellen är att uppnå jämlik vård över hela landet. Den ska också underlätta för landstingen att få bättre kontroll över, och mer förutsägbara, kostnader för läkemedel.

Landstingen och SKL har i två år arbetet med det som kallas "Ordnat införande i samverkan" (projekt OtIS). Målsättningen för arbetet har varit att utveckla en gemensam process mellan landstingen, myndigheter och företag för ordnad introduktion av nya läkemedel.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!