Publicerad: 8 september 2014

Nyhet

Aktuella folkomröstningar i samband med valet

I samband med de allmänna valen den 14 september kommer sex kommuner att genomföra en kommunal folkomrösting.

Kommuner som genomför folkomröstningar i samband med valet 2014:

  • Bengtsfors, kommuninvånarna får uttrycka sin vilja angående ett eventuellt bildande av en gemensam Dalslandskommun.
  • Botkyrka, ska kommunen delas i två kommuner eller inte?
  • Göteborg, ska trängselskatten fortsätta efter valet 2014?
  • Ljusnarsberg, ska kommunen byta namn till Kopparbergs kommun?
  • Tjörn, ska en simhall byggas som innebär en skattehöjning på 25 öre?
  • Upplands Väsby, ska en fördjupad översiktsplan som innehåller bostäder i Väsby sjöstad, utveckling av Sättraområdet och ett naturreservat i Runbyskogen genomföras?
Hand som lägger ett valkuvert i lådan.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad invånarna tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller landstinget som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande och det finns en särskild lag som reglerar folkomröstningar.

Läs vidare 

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!