Anders Knape (M)

CV – i urval

Nationella uppdrag


2019 –

SKR, ordförande

2015 – 2019

SKL, vice ordförande

2007 – 2015

SKL:s ordförandeKarlstads kommun


2014 –

Kommunfullmäktiges ordförande

1976 –

Kommunfullmäktige, ledamot

1988 – 2007

KommunalrådInternationella uppdrag


1994 –

Europarådets lokala och regionala församling, medlem

2018 –

Europarådets lokala och regionala församling, ordförande

2014 – 2018

Europarådets lokala kammare, ordförande1994 –

EU:s Regionkommitté, medlem

2007 – 2015

Vice ordförande

2007 –

Medlem av byrån

2002 –

Coter-utskottet

2014 – 2017

Cafa-utskottet, ordförandeCEMR


2010 –

Exekutiv ordförandeUtmärkelser


2016

Emperor Maximilian Prize för enastående insatser för lokal och regional nivå inom europeisk politik
Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!