Publicerad: 9 december 2019

Tack för din anmälan

Du är nu anmäld till vår användargrupp för skr.se. Du har också fått en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

Vi återkommer till dig när det är aktuellt med användningstest, enkät, intervju eller liknande.

Vi kommer inte att ta med dig i ett test utan att fråga dig först. Vi kommer inte heller att lämna ut dina kontaktuppgifter till någon annan utan att be om tillstånd.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!