Publicerad: 24 september 2020

Hjälp oss förbättra SKR:s webbplats

Genom att vara med i vår användargrupp kan du vara med och påverka hur SKR ska göra webbplatsen bättre. Vi kommer att fortlöpande genomföra fokusgrupper, användningstester, enkäter och så vidare.

Med jämna mellanrum kommer vi att kontakta några ur användargruppen för att genomföra exempelvis korta tester eller undersökningar.

Du kommer inte att ingå i några tester eller undersökningar utan att först bli tillfrågad. Vi kommer heller inte att lämna ut dina kontaktuppgifter utan att be dig om lov.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret. Vi behöver ditt namn, var du jobbar och din e-postadress.


Anställning * (obligatorisk)

Jag är främst intresserad av frågor om...

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!