1. Metoder och verktyg för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

  inom vård och omsorg och som vill ha stöd i arbetet med att utveckla verksamheten. Här samlas allt från resultat av mätningar till metoder och verktyg att använda i sitt utvecklingsarbete. Sveriges Kommuner

  Senast ändrad: 2021-10-21

 2. Metoder, verktyg, stöd

  Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete. Metoderna kan användas av personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och regioner. Det finns många metoder

  Senast ändrad: 2021-09-15

 3. Stöd och verktyg hjälpmedel

  Som stöd att utföra olika insatser för personer med funktionsnedsättning finns verktyg och handlingsplaner framtagna till personal inom såväl regioner som kommuner. SKR arbetar tillsammans med andra

  Senast ändrad: 2021-08-12

 4. Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten

  SKR har sammanställt de mest använda metoder och verktyg som används av socialtjänsten idag vid samtal med barn. För att alla barn, även barn med funktionsnedsättning, ska kunna komma till tals

  Senast ändrad: 2021-10-08

 5. Verktyg och utvecklingsarbeten, socialtjänstens digitalisering

  SKR-koncernen erbjuder flera konkreta tjänster, som kan användas i arbetet med socialtjänstens digitalisering. De flesta kommuner använder sig idag av flera olika digitala tjänster, som kopplas till verksamheter inom omsorg och socialtjänst. En del

  Senast ändrad: 2021-12-13

 6. SKR:s verktyg för självvärdering

  För att hjälpa kommuner att se sina styrkor och svagheter inom digitaliseringsområdet, följa sin egen utveckling och jämföra sig med andra kommuner har SKR utvecklat en rad verktyg för självskattning

  Senast ändrad: 2021-03-11

 7. Verktyg för uppföljning och kontroll

  Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten. SKR har tagit fram ett antal verktyg som ett stöd till medlemmarna som arbetar med uppföljning

  Senast ändrad: 2021-05-26

 8. IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 2 : Verktyg

  Sveriges Kommuner och Landsting har under åren 2007–2009 fått 3,5 miljoner kronor av regeringen för att utveckla IT-verktyg som stöd för medborgardialoger. Detta för att stödja kommuner och landsting

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-14

 9. SKR:s verktyg för att publicera öppna data

  SKR erbjuder ett verktyg som underlättar för kommuner och regioner att komma igång med publicering av öppna data. Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal Verktyget hämtar och skapar länkar

  Senast ändrad: 2021-03-11

 10. Kommunerna behöver verktyg för att reglera elsparkcyklar

  Nyhet Transportstyrelsen har i en utredning lämnat förslag på förenklade regler för elsparkcyklar, men SKR anser att förslagen är otillräckliga och inte tar hänsyn till det kommunala perspektivet. Anders Knape – SKR avstyrker utredningens bedömning

  Typ av innehåll: Nyhet. Senast ändrad: 2021-12-18