1. Metoder och verktyg för verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

  inom vård och omsorg och som vill ha stöd i arbetet med att utveckla verksamheten. Här samlas allt från resultat av mätningar till metoder och verktyg att använda i sitt utvecklingsarbete. Sveriges Kommuner

  Senast ändrad: 2021-05-27

 2. Metoder, verktyg, stöd

  Här samlas metoder och verktyg som kan användas i ett förbättringsarbete. Metoderna kan användas av personal och beslutsfattare på alla nivåer i kommuner och regioner. Det finns många metoder

  Senast ändrad: 2021-03-15

 3. Metoder och verktyg vid samtal med barn inom socialtjänsten

  Samsoft Group Digitala samtal Digitala samtal består av flera olika digitala verktyg som hjälper handläggaren att både kartlägga och samtidigt ge stöd för att starta samtal med brukaren. Målet med verktygen

  Senast ändrad: 2021-03-18

 4. SKR:s verktyg för självvärdering

  kan det vara bra att känna till att de finns och hur resultaten kan användas. Här ges en övergripande bild av verktygen. eBlomlådan Vad eBlomlådan är ett verktyg för självskattning av service

  Senast ändrad: 2021-03-11

 5. Verktyg för uppföljning och kontroll

  krav på enhetsnivå med verktyget kravsorteraren Ett enkelt verktyg som kan vara ett stöd i ditt arbete med uppföljning av krav på enhetsnivå. Kravsorteraren ger dig stöd att systematisera och prioritera

  Senast ändrad: 2021-05-26

 6. IT-verktyg i demokratins tjänst: Del 2 : Verktyg

  Sveriges Kommuner och Landsting har under åren 2007–2009 fått 3,5 miljoner kronor av regeringen för att utveckla IT-verktyg som stöd för medborgardialoger. Detta för att stödja kommuner och landsting

  Senast ändrad: 2019-11-27

 7. SKR:s verktyg för att publicera öppna data

  SKR erbjuder ett verktyg som underlättar för kommuner och regioner att komma igång med publicering av öppna data. Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal Verktyget hämtar och skapar länkar

  Senast ändrad: 2021-03-11

 8. Använd SIP - Ett verktyg för samverkan

  så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. Använd SIP - Ett verktyg för samverkan Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar

  Senast ändrad: 2021-04-13

 9. Använd SIP - ett verktyg vid samverkan

  och innehåller även exempel på hur olika SIP:ar kan se ut. Version 6.0. Använd SIP - ett verktyg vid samverkan Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar

  Senast ändrad: 2021-04-13

 10. Styrmedelsbiblioteket - verktyg för gods i tätort

  effekter på stadslivet. Styrmedelsbiblioteket - verktyg för gods i tätort Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid

  Senast ändrad: 2019-07-03