1. Medborgardialog

  med syfte att skapa ett hållbart samhälle. SKR:s styrkarta för medborgardialog 2019 SKR verkar för att medborgardialoger ska integreras i styrningen Sedan 2006 ger SKR ett brett stöd till kommuner

  Senast ändrad: 2021-10-27

 2. Medborgardialog, delaktighet

  systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Lego Serious Play breddar medborgardialogen i Järfälla kommun Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Metoden

  Senast ändrad: 2021-05-06

 3. Utveckla system för medborgardialog , nätverk för tjänstepersoner

  SKR driver ett professionsnätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera och utveckla system för medborgardialog. Anmälan är öppen och vi välkomnar

  Senast ändrad: 2021-10-13

 4. Utveckla användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället

  SKR driver ett kunskapsnätverk för förtroendevalda i kommuner och regioner som är intresserade av att utveckla och systematisera användningen av medborgardialog och samverkan med civilsamhället

  Senast ändrad: 2021-10-13

 5. Kontaktuppgifter, projekt medborgardialog

  Uppgifter om oss som jobbar med medborgardialog. För kontakt med respektive person, använd kontaktformuläret längst ned på sidan. Lena Langlet Sektionschef Demokratisektionen Ansvar: Kontaktperson

  Senast ändrad: 2021-09-17

 6. Medborgardialog i komplexa frågor

  SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället. SKR erbjuder

  Senast ändrad: 2021-09-15

 7. Medborgardialog i styrning

  för utvecklingsarbetet Utveckla system för medborgardialog - ett nätverk för tjänstepersoner SKR driver ett professionsnätverk för tjänstepersoner i kommuner och regioner som har ett särskilt ansvar för att hantera

  Senast ändrad: 2021-10-14

 8. Medborgardialog i fokus

  SKR erbjuder kommuner och regioner digitala föreläsningar om olika teman inom medborgardialog. Grunden är att varje föredrag bygger på ett tema och tar cirka en timme. Utöver de teman som erbjuds

  Typ av innehåll: Evenemang. Senast ändrad: 2021-03-31

 9. E-utbildning medborgardialog

  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Den ger dig som förtroendevald och tjänsteperson grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del

  Typ av innehåll: Evenemang. Senast ändrad: 2021-11-24

 10. Kommunikation för medborgardialog

  vi på kommunikationsprocessen och lyfter fram hur kommunen eller landstinget kan arbeta med kommunikation vid genomförande av medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på. Kommunikation för medborgardialog

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-13