1. Medborgardialog

  SKR arbetar med att ge stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla dialogen med medborgarna. Medborgardialogen ska integreras som en del i styrning och verksamhetsutveckling

  Senast ändrad: 2021-04-16

 2. Medborgardialog, delaktighet

  systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Lego Serious Play breddar medborgardialogen i Järfälla kommun Metoden Lego Serious Play hjälper Järfälla kommun att fördjupa sin medborgardialog. Metoden

  Senast ändrad: 2021-05-06

 3. Medborgardialog i komplexa frågor

  SKR har tillsammans med forskare och kommuner utvecklat en modell för medborgardialog i komplexa frågor. Syftet är att hantera frågor som skapar spänning och konflikt i samhället. SKR erbjuder

  Senast ändrad: 2021-03-11

 4. E-utbildning medborgardialog

  SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog

  Senast ändrad: 2021-03-31

 5. Medborgardialog i fokus

  är förtroendevalda, ledande tjänstepersoner och medarbetare som har särskilt ansvar för att utveckla medborgardialogen i kommunen eller region. Teman Medborgardialog som del i styrsystemet Medborgarbudget

  Senast ändrad: 2021-03-31

 6. Utveckla principer för medborgardialog

  Under de senaste fem åren har Sveriges Kommuner och Landsting i projektet Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i utvecklingen av dialogen med medborgarna. Syftet

  Senast ändrad: 2019-11-25

 7. Medborgardialog för unga

  som är på riktigt, kring viktiga frågor och som ger resultat. Medborgardialog för unga Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen

  Senast ändrad: 2019-11-25

 8. Medborgardialog i komplexa frågor

  Skriften presenterar erfarenheter från ett utvecklingsarbete 10 kommuner gjort tillsammans med SKL:s medborgardialogprojekt 2015–2018. Detta är en skrift om medborgardialog i komplexa frågor

  Senast ändrad: 2021-02-22

 9. Medborgardialog i styrning

  Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2006 drivit Projekt Medborgardialog med uppdrag att stödja kommuner, landsting och regioner i att utveckla medborgardialogen i styrning

  Senast ändrad: 2021-02-22

 10. Kommunikation för medborgardialog

  vi på kommunikationsprocessen och lyfter fram hur kommunen eller landstinget kan arbeta med kommunikation vid genomförande av medborgardialoger och vad som är viktigt att tänka på. Kommunikation för medborgardialog

  Senast ändrad: 2019-11-21