1. Ersättning, rekommendationer för ersättningar

  Här hittar du SKR:s rekommendationer för familjehemsvård, kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får

  Senast ändrad: 2021-08-30

 2. Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2019

  Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2021-03-30

 3. Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om cirkuläret Löpnummer/utgåva : 14:49 Informationsansvarig:

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2018-09-14

 4. Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om cirkuläret Författare : Elisabeth Melin Löpnummer/utgåva : 17:53

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2018-09-14

 5. Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om cirkuläret Författare : Elisabeth Melin Löpnummer/utgåva : 15:39

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2018-09-14

 6. Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om cirkuläret Författare : Elisabeth Melin Löpnummer/utgåva : 16:61

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2018-09-14

 7. Mobilitetsstöd till folkhögskolorna

  interkommunal ersättning. Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan region. Bidraget

  Typ av innehåll: Frågor och svar. Senast ändrad: 2021-08-09

 8. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2019

  har beslutat att denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Om uppdragsgivaren

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2019-01-30

 9. Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020

  Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2019-12-16

 10. Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2020

  Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS

  Typ av innehåll: Cirkulär. Senast ändrad: 2019-12-16