1. Behandlingsstrategi typ 1-diabetes

  för diabetespatienter nationellt. När diabetesvården bedrivs strukturerat och patient och behandlare tillsammans följer upp insatserna, ökar möjligheterna till goda resultat. I strategin får du exempel på bevisat

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-15

 2. Behandlingsstrategi typ 2-diabetes

  God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer hos patienter med typ 2 diabetes. Behandlingsstrategi Typ 2 diabetes är framtagen för att underlätta ett strukturerat

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-15

 3. Vårdprogram - äldre och diabetes

  Det Nationella programrådet för diabetes har tagit fram ett vårdprogram som omfattar vård, behandling och uppföljning av äldre patienter med typ 1- och typ 2-diabetes som vårdas inom hemsjukvård

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-05-28

 4. Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar

  Behandlingsstrategi typ 1-diabetes barn och ungdomar är en hjälp för dig som arbetar i hälso- och sjukvården med patienter som har ett riskfyllt HbA1c. Strategin är en framtagen för att hjälpa

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-15

 5. Utbildning för personer med typ 2-diabetes - Faktaguide

  Faktaguiden vänder sig till patienter som deltar i en grupputbildning för typ 2 diabetes. Faktaguiden är en av tre delar i ett utbildningspaket. De andra två delarna är: En handledning, som riktar

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-05-28

 6. Utbildning för personer med typ 2-diabetes - Handledarmanual

  Forskning visar att diabetespatienter som har gått en grupputbildning ledd av kunnig och pedagogisk personal förbättrar sitt HbA1c. I de nationella riktlinjerna för diabetesvården rekommenderar

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-05-28

 7. För en jämlik och kunskapsbaserad vård

  Landsting och regioner har tillsammans etablerat nationella programrådet för diabetes. Rådet arbetar för en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Skriften beskriver i korthet rådet

  Typ av innehåll: Rapport, publikation. Senast ändrad: 2021-07-14

 8. Stöd och verktyg hjälpmedel

  informationsmaterial/stödmaterial till personer med funktionsnedsättning och diabetes samt till personal inom såväl regioner och kommuner. Bildstöd mat och motion diabetes (PDF) Pdf, 629 kB. Stöd till personal

  Senast ändrad: 2021-08-12

 9. Jobba säkert med läkemedel

  som komplement och alternativ till läkemedel känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar förstå roll och ansvar vid delegering uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin

  Typ av innehåll: Evenemang. Senast ändrad: 2021-06-01

 10. Monitorering i hemmet

  4000 patienter i region Jämtland Härjedalen ska kunna mäta och skicka in sina resultat till hälso- och sjukvården. Det gäller patienter med hjärtsvikt, diabetes, KOL och hypertoni som ska kunna mäta

  Typ av innehåll: Lärande exempel. Senast ändrad: 2021-08-10