SKR:s kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningen sker i samarbete med en extern finansiell rådgivare. SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse har inga anställda, utan köper in resurser från SKR.

SKR Kapitalförvaltning AB

Tillgångarna i SKR Kapitalförvaltning AB utgör en säkerhet för verksamheten inom Sveriges Kommuner och Regioner. I bolaget förvaltas kapital som inte behövs för den löpande driften i förbundet.

SKR Kapitalförvaltning AB förvaltar SKR:s kapital och har tillgångar värderade till cirka 1,4 mdr kronor. Kapitalet har framförallt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKR Företag-koncernen.

Bolaget ska i normalfallet placera 65 % av sitt kapital i räntebärande värdepapper, 25 % i aktiefonder och 10 % i absolutavkastande investeringar.

SKR Pensionsstiftelse

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pensionsförmåner som lämnats åt SKR:s och övriga anslutna förbunds arbetstagare, tidigare arbetstagare eller deras efterlevande.

Om SKR Pensionsstiftelse

Riktlinjer inom hållbarhet

SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse tar etik- och miljöhänsyn i finansförvaltningen. Riktlinjerna grundar sig i internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt fastställda kriterier för vissa produkter och branscher.

SKR Kapitalförvaltning AB och SKR Pensionsstiftelse är licenserade av ESG4Real och är med, som en av de första kapitalägarna, för att vi vill vara med och driva utvecklingen inom ansvarsfulla investeringar och obligatorisk ESG-integration.

Andelen av vårt kapital som är placerat enligt ESG4Real:s certifiering är för SKR Kapitalförvaltning AB dryga 9% och för SKL Pensionsstiftelse cirka 14%.

ESG4Real

Informationsansvarig

  • Teresa Hansson
    Koncerncontroller

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!