Bolag i koncernen

Equalis AB

Equalis AB arbetar med att öka patientsäkerheten genom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom laboratoriemedicin.

Equalis AB

SKL Fastigheter och Service AB

SKL Fastigheter och Service AB med dotterbolag bedriver serviceverksamhet samt äger och förvaltar fastigheter, främst för SKR:s behov.

SKL Fastigheter och Service AB

Inera AB

Inera AB ska samordna, tillhandahålla och utveckla sektorsspecifik samverkansarkitektur, infrastruktur, tjänster och lösningar till kommuner, regioner samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.

Inera AB

SKL Kommentus AB

SKL Kommentus AB är moderbolag för verksamhet inom områdena Upphandling och Verksamhetsstöd. Kunderna finns inom den kommunala och landstingskommunala sektorn. Samordnad upphandling görs bland annat inom områdena energi, fordon, finansiering, varor och tjänster samt IT.

Den samordnade upphandlingsverksamheten bedrivs i egen juridisk person i form av en inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral AB. Rådgivning och utbildning inom upphandling bedrivs i dotterbolaget AffärsConcept AB.

SKL Kommentus AB

SKL International AB

SKL International AB bedriver internationella utvecklingsprojekt. Sida är den huvudsakliga uppdragsgivaren och finansiären.

SKL International AB

KPA AB

KPA AB med dotterbolag arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration åt kommuner och regioner samt bolag inom kommunsektorn.

KPA AB

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm Sverige AB med dotterbolag svarar bland annat för SOS-tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112.

SOS Alarm Sverige AB

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!