Uppföljning och utvärdering

Kongressens uppdrag till styrelsen rapporteras på ordinarie kongress. Nästa kongress är 2023.

Var fjärde månad görs tertialrapporter till styrelsen och vd. Där ges en samlad bild av SKR:s alla verksamheter utifrån verksamhetsplan, ekonomi, personal, finansförvaltning, pensionsstiftelse samt företagsverksamhet.

Varje månad får vd, ledningsgrupp och samtliga chefer en rapport om SKR:s ekonomi.

Det finns en internkontrollplan som är beslutad av styrelsen. Där står det mer om uppföljning, bland annat finns det fler kontrollmoment för uppföljning av verksamheten.

SKR gör undersökningar riktade mot medlemmarna. Det kan handla om uppfattningar kring förbundets prioriteringar, arbetssätt och resultat.

Internt på SKR genomförs medarbetarundersökningar och det görs även externt riktade kännedomsundersökningar.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Conon
    Verksamhetscontroller

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!