Revisorer

Stadgarna anger att valkongressen ska utse minst tre revisorer och tre ersättare. Mandatperioden för revisorerna ska vara densamma som för styrelsen, dvs. från valkongressen 2019 till valkongressen 2023.

Ordinarie revisorer

  • Kenneth Strömberg (S)
  • Leif Sandberg (M)
  • Elvy Söderström (S)

Ersättare

  • Bjarne Hald (C)
  • Anna-Karin Magnusson (S)
  • Carl-Olof Bengtsson (S)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!