Skrivelser från styrelsen

Skrivelser med mera som styrelsen tagit beslut om. Samtliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

2020

Mars

Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning i färdtjänst och vid sjukresa
Dnr 20/00474

Hemställan om att skjuta upp lagen om nationell läkemedelslista
Dnr 20/00538

Hemställan att förenkla processen gällande vissa riktade statsbidrag
Dnr 20/00517

Underlag från SKR gällande kollektivtrafik med anledning av Coronaviruset
Dnr 20/00497

Hemställan om att ingå en överenskommelse om ändring av tidigare tecknade överenskommelser
Dnr 20/00496

Hemställan om behov av regeländringar med anledning av det nya coronaviruset, covid-19
Dnr 20/00495

Hemställan avseende möjligheter att förstärka uppdraget till företags-hälsovården
Dnr 20/00487

Hemställan om förskjutet ikraftträdande av lagändringar
Dnr 20/00471

Hemställan gällande avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperioden
Dnr 20/00440

Januari

Skrivelse - Socialfonden för perioden 2021 - 2027Dnr 20/00304

Hemställan - Staten måste öka och förbättra sitt stöd till klimatanpassning i kommuner och regionerDnr 19/01550

2019

December

Skrivelse från SKR med anledning av Arbetsförmedlingens rapportDnr 19/01561

Ställningstagande - Behovet av en statlig kontrollfunktion för att bekämpa livsmedelsfuskDnr 19/01413

Ställningstagande för nätkapacitetDnr 19/01465

November

Skrivelse avseende God och nära vård - Vård i samverkan (SOU 2019:29)Dnr 19/01332

Samråd om utvärdering av paketet för rörlighet i städer Dnr 19/01403

September

Ställningstagande kommunal belysning längs statlig vägDnr 19/00600

Juli

Skrivelse avseende behov av att skyndsamt se över konstruktionen av statsbidraget för likvärdig skolaDnr 19/00981

Offentligt samråd om förordningen (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätverket (Revidering av riktlinjerna för TEN-T)
Dnr 19/00748

Juni

Inriktningdokumentet 2020-2023 - kongressen 2019Dnr 18/05146

Anmälningsplikt av detaljplaner till EU-kommissionenDnr 19/00635

Stärk regionernas roll i landsbygdspolitiken för en sammanhållen utveckling i hela landetDnr 19/00581

Maj

Mot ett hållbart EU 2030Dnr 19/00488

April

Ställningstagande om informationshantering i vissa molntjänsterDnr 19/00087

Ställningstagande -Vattenorganisation i SverigeDnr 19/00333

Digital identitetshantering – SKL ställningstagande beslut
Dnr 18/04951

Mars

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet
Dnr 17/05296

Ställningstagande om utveckling av infrastrukturplaneringen
Dnr 18/05113

2018

December

Handlingsplan mot missbruk och beroende
Dnr 17/00023

Oktober

SKL:s ställningstagande gällande anläggningsutvecklingsfunktion
Dnr 18/02991

September

SKL:s synpunkter på Kungliga bibliotekets utkast till nationell biblioteksstrategi
Dnr 18/02786

EU:s långtidsbudget för perioden 2021 - 2027
Dnr 18/02379

Juni

Ställningstagande kring väghållaransvar
Dnr 18/02347

Maj

Hemställan angående kommunala lantmäterimyndigheter och det statliga lantmäteriets roll
Dnr 18/02006

Europeiska Kommissionens offentliga samråd om EU-fonder inom det sammanhållningspolitiska området
Dnr 18/00320


Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!