Meddelanden från styrelsen

Beslut om överenskommelser med mera från SKR:s styrelse.

2020

Nr: 1
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa 2020

Nr: 2
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om en god och nära vård 2020

Nr: 3
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Nr: 4
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Handlingsplan år 2020-2022 för Vision ehälsa 2025

Nr: 7
Rekommendation om ersättningsregler för patienter och närstående avseende boende utanför vårdinrättning-sjukhus i samband med öppenvård för nationell högspecialiserad vård

Nr: 8
Tilläggsöverenskommelse till Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020

Nr: 9
Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2021

Nr: 10
Förbundsavgift år 2021till Sveriges Kommuner och Regioner
Nr: 11
Rekommendation om ersättning för digitala vårdtjänster till vårdgivare verksamma enligt den nationella taxan

Nr: 12
Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19, 2020

Nr: 13
Rekommendation om mobilitetstöd till folkhögskolorna 2021

Nr: 14
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om ökad nationell testning för covid-19 2021

2019

Nr: 24
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01624

Nr: 23
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01539

Nr: 22
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m m 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01536

Nr: 21
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01535

Nr: 20
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01534

Nr: 19
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om statens bidrag till regionerna för läkemedelsförmånerna m m för år 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01430

Nr: 18
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01386

Nr: 17
Digitala vårdtjänster, riktlinjer för marknadsföring
Styrelsedatum: 2019-12-13
Dnr 19/01120

Nr: 16
Förlängning av överenskommelse om ersättning för fysioterapi avseende 2020
Styrelsedatum: 2019-11-08
Dnr 19/01425

Nr: 15
Förlängning av överenskommelse om läkarvårdsersättning avseende 2020
Styrelsedatum: 2019-11-08
Dnr 19/01424

Nr: 14
Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna 2020
Styrelsedatum: 2019-09-20
Dnr 19/00756

Nr: 13
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna (Kömiljarden)
Styrelsedatum: 2019-06-24
Dnr 19/00761

Nr: 12
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Kortare väntetider i cancervården
Styrelsedatum: 2019-06-14
Dnr 19/00762

Nr: 11
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om God och Nära vård - En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården
Styrelsedatum: 2019-06-14
Dnr 19/00655

Nr: 10
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare
Styrelsedatum. 2019-06-14
Dnr 19/00654

Nr: 9
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019
Styrelsedatum: 2019-06-19 (Per capsulam)
Dnr 19/00467

Nr: 8
Rekommendation - Utvecklingen av digitala vårdtjänster
Styrelsedatum: 2019-06-14
Dnr 18/05148

Nr: 7
Förbundsavgift år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2019-06-14
Dnr 19/00406

Nr: 6
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om nationell strategi för jämlik sjukvård - standardiserade vårdförlopp
Styrelsedatum: 2019-05-17
Dnr 19/00656

Nr: 5
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Barnhälsovård
Styrelsedatum: 2019-05-17
Dnr 19/00653

Nr: 4
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om nationella kvalitetsregister
Styrelsedatum: 2019-05-17
Dnr 19/00511

Nr: 3
SKL:s sammanträdesplan för 2020
Styrelsedatum: 2019-05-17
Dnr: 19/00495

Nr: 2
Etablering av en samverkansmodell för medicinteknik
Styrelsedatum: 2019-03-15
Dnr: 19/00044

Nr: 1
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna för år 2019
Styrelsedatum: 2019-01-25
Dnr: 18/04977

2018

Nr: 15
Kommunernas gemensamma finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
Styrelsedatum: 2018-12-14
Dnr: 18/00295

Nr:14
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Styrelsedatum: 2018-10-12
Dnr: 18/03101

Nr: 13
Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän
Styrelsedatum: 2018-09-14
Dnr: 18/03884

Nr: 12
Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
Beslut i Sjukvårdsdelegationen: 2018-09-13
Dnr: 18/03733

Nr: 11
Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret
Beslut i Sjukvårdsdelegationen: 2018-09-13
Dnr: 18/03736

Nr: 10
Tilläggsöverenskommelse till Patientmiljarden - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2018
Styrelsedatum: 2018-06-15
Dnr: 18/02339

Nr: 9
Förbundsavgift år 2019 till Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2018-06-15
Dnr: 18/02080

Nr: 8
Rekommendation om mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Styrelsedatum: 2018-06-15
Dnr: 18/01748

Nr: 7
Sammanträdesplan 2019 för Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2018-04-20
Dnr: 18/00011

Nr: 6
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa
Styrelsedatum: 2018-03-21
Dnr: 17/05980

Nr: 5
Rekommendation - Patientavgifter vid digitala vårdmöten
Styrelsedatum: 2018-03-16
Dnr: 18/01267

Nr: 4
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om personalmiljarder
Styrelsedatum: 2018-01-26
Dnr: 17/05972

Nr: 3
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå
Styrelsedatum: 2018-01-26
Dnr: 17/05981

Nr: 2
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om professionsmiljarden
Styrelsedatum: 2018-01-26
Dnr: 17/05971

Nr: 1
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m m
Styrelsedatum: 2018-01-26
Dnr: 17/06494

2017

Nr: 22
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om barnhälsovård
Styrelsedatum: 2017-12-21
Dnr: 17/05957

Nr: 21
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykisk hälsa
Styrelsedatum: 2017-12-21
Dnr: 17/05974

Nr: 20
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Patientmiljarden - insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården
Styrelsedatum: 2017-12-15
Dnr: 17/05976

Nr: 19
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till nationella kvalitetsregister 2018
Styrelsedatum 2017-12-15
Dnr: 17/05978

Nr: 18
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om kortare väntetider i cancervården 2018
Styrelsedatum: 2018-12-15
Dnr: 17/05956

Nr: 17
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om Försäkringsmedicinska utredningar för 2018
Styrelsedatum_ 2017-12-15
Dnr: 17/05397

Nr: 16
Översyn av interkommunal ersättning till folkhögskolorna 2018
Styrelsedatum: 2017-10-13
Dnr: 17/03581

Nr: 15
Rekommendation om att resultat från hälsoundersökningar av placerade barn och unga återkopplas till socialtjänsten kostnadsfritt
Styrelsedatum: 2017-10-13
Dnr: 17/02846

Nr:14
Tilläggsöverenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/02941

Nr: 13
Förbundsavgiften år 2018 till Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/02944

Nr: 12
Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter
Styrelsedatum: 2017-06-09
Dnr: 17/03004

Nr: 11
Utomlänsersättning för digitala vårdtjänster i primärvård
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 17/02367

Nr:10
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m m för år 2017
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 17/01945

Nr: 9
Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning - hälso- och sjukvård
Styrelsedatum: 2017-05-12
Dnr: 15/06658

Nr: 8
Sammanträdesplan 2018 för Sveriges Kommuner och Landsting
Styrelsedatum: 2017-03-10
Dnr: 17/00034

Nr: 7
Rökfritt Sverige 2025
Styrelsedatum: 2016-11-18
Dnr: 16/02117

Nr: 6
Kompetensförsörjning - Oberoende av inhyrd personal (strategi)
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06755

Nr: 5
Överenskommelse om fortsatt satsning på att stärka jämställdhetens inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06777

Nr: 4
Handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 17/00176

Nr: 3
Rekommendation - Kvalitet i särskilt boende
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/04652

Nr: 2
Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården - En professionsmiljard. Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 2018
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/07223

Nr: 1
Överenskommelse mellan staten och SKL 2017 - 19 om ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa
Styrelsedatum: 2017-01-20
Dnr: 16/06537

Informationsansvarig

  • Anna Wiitavaara
    Administratör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!