Samhällsbyggnad

Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning.

Ordförande
Karin Jonsson (C)
Norrköpings kommun

Vice ordförande
Johan Persson (S)
Kalmar kommun

Caroline Dieker (M)
Askersunds kommun

Pär Jönsson (M)
Östersunds kommun

Lennart Kalderén (M)
Salems kommun

Carina Zachau (M)
Region Skåne

Erik Slottner (KD)
Stockholms stad

Louise Eklund (L)
Region Skåne

Emilia Bjuggren (S)
Stockholms stad

Anders Teljebäck

Anders Teljebäck (S)
Västerås stad

Therese Kärngrad (S), Bergs kommun

Evalena Öman (V), Västra Götalands­regionen

Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm

Ersättare

Harald Hjalmarsson (M)
Västerviks kommun

Hampus Magnusson

Hampus Magnusson (M)
Göteborgs stad

Fredrik Hansson (C)
Kungsbacka kommun

Annicki Oscarsson (KD)
Ödeshögs kommun

Pär Löfstrand (L)
Östersunds kommun

Krister Andersson

Krister Andersson (S)
Västra Götalands­regionen

Anders Almgren (S)
Lunds kommun

Lars Isacsson

Lars Isacsson (S)
Avesta kommun

Clara Lindblom (V)
Stockholms stad

Peter Wallmark (SD) Stockholms stad

Beredningssekreterare

Helena Lingensjö

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!