Primärvård och äldreomsorg

Beredningen för primärvård och äldreomsorg hanterar frågor som rör vård och omsorg med särskilt fokus på hela vårdkedjan och samverkan mellan olika aktörer. I uppdraget ligger också frågor om funktionshinder, folkhälsa och psykisk ohälsa med fokus på samverkan och förebyggande arbete.

Ordförande
Mia Frisk (KD)
Region Jönköping

Vice ordförande
Monica Johansson (S)
Region Sörmland

Malin Höglund (M)
Mora kommun

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun

Mikael Andersson Elfgren (M)
Region Västmanland

Fredrik Sjöstrand (M)
Region Östergötland

Gunilla Druve
Jansson (C)
Västra Götalands­regionen

Anna Ågerfalk (L)
Region Örebro

Jan Björklund (S)
Helsingborgs stad

Denise Norström (S)
Region Västmanland

Victor Harju (S)
Region Stockholm

Janette Olsson (S)
Västra Götalands-regionen

Eva Olofsson (V)
Västra Götalands­regionen

Ersättare

Patrik Stenvard (M)
Region Gävleborg

Lars Karlsson (C)
Region Blekinge

Lars Thunberg (KD)
Helsingborgs stad

Pär Lundqvist (L)
Västra Götalands­regionen

Ulric Andersson (S)
Region Värmland

Ann-Marie
Johansson (S)
Region Jämtland

Ilko Corkovic (S)
Borgholms kommun

Kajsa Fredholm (V)
Leksands kommun

Maria Liljedahl (SD)
Köpings kommun

Dan Ankarholm (NS)
Region Norrbotten

Beredningssekreterare

Emma Everitt

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!