Arbetsutskottet

Arbetsutskottet förbereder och ansvarar för överläggningar med staten, riksdagsutskott, intresseorganisationer och har en strategisk roll i det internationella arbetet.

Utskottet bereder även ekonomifrågor, inklusive revision, ledning och styrning, upphandling, konkurrens och valfrihetssystem samt självstyrelsefrågor. Arbetsutskottet bereder även frågor som rör samhällsorganisation och allmänjuridiska frågor som inte går att hänföra till specifik beredning. Arbetsutskottets ledamöter utgör samtidigt koncernbolagsstyrelse.

Ordinarie ledamöter

Anders Knape (M), Karlstads kommun
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmö stad
Anders Henriksson (S), Region Kalmar
Emil Broberg (V), Region Östergötland

Ersättare

Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad
Mari-Louise Wernersson (C), Region Halland
Ella Bohlin (KD), Region Stockholm
Anna Starbrink (L), Region Stockholm
Boel Godner (S), Södertälje kommun
Helena Stenberg (S), Piteå kommun
Ida Legnemark (V), Borås stad

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!