Publicerad: 20 maj 2016

Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken

Departement: Boverket
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-23
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Eva Hägglund

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) avstyrker att nya områden för riksintressen tillkommer innan ett nytt riksintressesystem är framtaget.
  • SKL anser dock att en vägledning från Boverket kan utarbetas utifrån befintliga områden för att genomföra en bättre process för nuvarande intressen.
  • SKL anser att generella nationella kriterier för områden av riksintressen ska finnas i lagtext.
  • SKL vill trycka på vikten av att vägledningen innehåller beskrivningar av hur riksintresseområden ska avvecklas när de t ex är inaktuella.
  • SKL anser att en kontinuerlig aktualitetsprövning ska ske av riksintressen t ex varannan mandatperiod.
  • SKL anser att Boverket ska ha en samordnande roll för myndigheternas riksintresseområden och utveckla avvägningssystemet enligt plan- och bygglagen i förhållande till miljöbalken.
  • SKL anser att respektive myndighet bör överväga om det är just riksintresseinstrumentet som verkligen ska användas för att skydda sektorsmyndighetens intresse.
  • SKL anser att länsstyrelsen ska göra avvägningar mellan olika riksintressen, speciellt vid konflikter mellan konkurrerande intressen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!