Publicerad: 11 mars 2016

Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-18
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Magnus Ljung

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) accepterar förslaget att reglera tilldelning av vissa kontrakt avseende kollektivtrafik genom hänvisning till vissa bestämmelser i lagen om upphandling av koncessioner. Vissa föreslagna bestämmelser bör dock ändras.

SKL tillstyrker förslagen beträffande direkttilldelning, med undantag för förslaget att inte tillåta direkttilldelning enligt artikel 5.4 i EU:s kollektivtrafikförordning enligt dess lydelse som avstyrks.

SKL tillstyrker förslaget rörande miljökrav vid upphandling av avtal om allmän trafik enligt EU:s kollektivtrafikförordning.

SKL har inget att erinra beträffande förslagen rörande tillsyn.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!