Publicerad: 15 april 2016

Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa (SOU 2015:98)

Departement: Socialdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-04-15
Besvarat av SKL: 2016-04-15
Ansvarig på SKL: Bodil Klintberg

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att:

 • Åtgärder behöver vidtas för att koncentrera vård som idag bedrivs på enheter med för liten volym.
 • Arbetet inom cancerområdet har visat att en ökad koncentration är möjlig inom ramen för nuvarande lagstiftning.
 • Socialstyrelsen därför inte bör invänta eventuella lagstiftningsförändringar utan bör snarast i samverkan med landstingen utforma effektivare arbetssätt för nationell koncentration samt ändra definitionen som hindrar att rikssjukvård enbart kan utföras på två ställen för att underlätta detta.
 • Det nationella arbetet enbart bör omfatta koncentration av nationell högspecialiserad vård och att Socialstyrelsen därmed inte bör ta fram rekommendationer till landstingen om regionalt högspecialiserad vård.
 • Någon ny särskild sakkunnigstruktur inte ska byggas upp för ändamålet att föreslå vad som bör vara högspecialiserad vård.
 • Risk och konsekvensanalyser behöver göras vad gäller akutuppdrag och transportsystem, men det behöver göras av huvudmännen och bör således inte utredas av staten.
 • Hänsyn bör tas till förslagen i Effektiv vård SOU 2016:2 vad gäller exempelvis framtidens närsjukvård/primärvård.
 • Volymer bör presenteras öppet och diskuteras.
 • En eventuell regionbildning är en avgörande faktor som behöver beaktas.
 • Gemensamma prislistor för vård och transporter behöver tas fram.
 • Analys av konsekvenserna för kompetensförsörjning, utbildningsförutsättningar och forskning behöver göras.
 • En förutsättning för koncentration är nya möjligheter till lärande och stöd på distans.
 • Kvalitetsregistren har en avgörande roll för uppföljningen av resultaten av en ökad koncentration.
 • Förslagen i utredningen SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid måste genomföras för att möjliggöra informationsutbyte och uppföljning i hela vårdkedjorna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!