Publicerad: 15 mars 2016

Sverigeförhandlingen - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv:
Besvarat av SKL:
Ansvarig på SKL: Peter Sjöquist

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

En statlig prioritering av användningen av järnvägen är särskilt angeläget i planeringen av nya höghastighetsbanor. Detta kan ske genom att staten tar fram en järnvägsplan.

Den regionala trafiken bör prioriteras i planering av höghastighetsjärnvägen.

SKL anser att medfinansieringsavtal ska vara bindande för samtliga parter

SKL anser att eventuella medfinansieringsavtal ska bygga på ökat inflytande över planering och genomförande.

SKL anser att en höghastighetsjärnväg är ett projekt av stor nationell betydelse och därför bör finansieras av staten. SKL anser att de ekonomiska effekterna av den ökade tillgängligheten är osäker som bas för medfinansiering och ställer sig därför inte bakom den kommunala medfinansieringen som föreslås av utredningen.

SKL avstyrker förskottering från kommuner, landsting och regioner som finansieringsmetod för höghastighetsjärnvägen.

I utredningens uppdrag ingår inte att göra någon alternativ planering eller kostnadsberäkning för en spårutbyggnad som byggs med lägre krav på maximal hastighet och därmed lägre investeringsutgift, vilket är en stor brist.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!