Publicerad: 20 maj 2016

Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (2016:01)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-05-20
Besvarat av SKL: 2016-05-20
Ansvarig på SKL: Peter Haglund

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

  • SKL ser positivt på regeringens initiativ att effektivisera användningen av statens bredbandsinfrastruktur. De förslag som presenteras är dock inte tillräckligt långtgående. SKL anser att ansvaret att äga och förvalta statlig bredbandsinfrastruktur måste samlas på en egen organisatorisk enhet.
  • SKL menar att den statliga och kommunala fiberinfrastrukturen ska ses som en viktig resurs för att möjliggöra konkurrens mellan tjänsteleverantörer. Det är angeläget att de stora investeringar som offentliga aktörer gör i fiberinfrastruktur tillhandahålls marknaden på likvärdiga villkor så att den kan samutnyttjas av samtliga aktörer, privata som offentliga.
  • SKL anser att betydelsen av robusta kommunikationer behöver beaktas i större utsträckning. Den grundläggande fiberinfrastrukturen kommer framöver att utgöra en allt mer samhällskritisk funktion för offentliga verksamheter. Det ställer ökade krav på en tillgänglig och robust fiberinfrastruktur.
  • SKL anser att det är viktigt att styra mot en effektiv användning av resurserna genom att även intern försäljning av bredbandstjänster i de berörda statliga verksamheterna sker på marknadsmässiga villkor.
  • SKL vill i detta sammanhang också lyfta att kommunerna behöver ges möjlighet att bygga öppna, operatörsneutrala fibernät över kommungränserna för att nätens struktur ska kunna bli ändamålsenlig och effektiv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!