Publicerad: 16 september 2016

Som ett brev på posten - postbefodran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27)

Departement: Näringsdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-09-16
Besvarat av SKL: 2016-09-16
Ansvarig på SKL: Jan Torége

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

  • Förbundet har förståelse för att det krävs förändringar i postkraven för att säkerställa en fortsatt bra kvalitet i posttjänsten till rimliga priser och utan statsstöd.
  • Förbundet är positiv till att pristaket föreslås behållas och att koldioxidutsläppen kan minska när en större andel av posten kan befordras med tåg istället för flyg.
  • Enligt Postnord kommer cirka 80 procent av volymerna även utan kvalitetskrav på övernattbefordran ändå att befordras övernatt. Risken finns att det nya kravet på att post ska levereras inom två dygn innebär en försämring för de regioner där flyg tidigare använts för att möjliggöra övernattbefordran. Sannolikt innebär det nya förslaget ingen större skillnad för en majoritet av kommunerna i södra Sverige, medan försämringar i postgången främst drabbar delar av Norrland.
  • Förbundet ser dock positivt på att tillförlitligheten i att posten ska levereras inom två dygn ökar för en del platser där det tidigare kunnat ta 3 dagar eller mer, företrädesvis i gles- och landsbygd samt i skärgård.
  • Lands-, skärgårds- och glesbygdskommuner har större behov av att kunna skicka och hämta paket, vilket kommer av att de har svårare att ta sig fysiskt till butiker än företag i tätbefolkade områden. Företag på lands- och glesbygd samt i skärgården har heller inte tillgång till alternativa leveransmöjligheter, som t.ex. budfirmor, på samma sätt som i städerna. Denna typ av kommuner har en större andel mikroföretag (1-10 sysselsatta) som har stort behov av bra posttjänster. Förbundet ser en risk att de förändringar som föreslås snedvrider konkurrensen till nackdel för glest befolkade områden.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!