Publicerad: 11 mars 2016

Ny museipolitik (SOU 2015:89)

Departement: Kulturdepartementet
Sista svarsdatum till departement/motsv: 2016-03-17
Besvarat av SKL: 2016-03-11
Ansvarig på SKL: Louise M Andersson

Remissvar från SKL (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning

SKL avstyrker förslaget om museilag. En lagreglering är omotiverad och står inte i samklang med proportionalitetsprincipen. Förslaget innehåller också ett flertal svagheter, eller problem, gällande definitioner, ansvarsfördelning, inriktning och möjlighet till efterlevnad. SKL föreslår istället nationella mål för museer och utställningar.

Om man ändå väljer att gå vidare med förslaget om lagstiftning skall finansieringsprincipen gälla. SKL förutsätter också att lagförslaget i så fall granskas mer utförligt då det finns ett flertal avgörande brister med nuvarande förslag gällande exempelvis vilka verksamheter lagstiftningen gäller, ansvarsfördelning och att man inte tillräckligt redovisat konsekvenserna för kommunala och regionala museer eller för deras huvudmän.

SKL anser inte att en ny myndighet är att föredra utan ser hellre att staten använder, utvecklar och samordnar de myndigheter man redan har.

De flesta regionala och kommunala kulturinstitutioner har redan i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete och att samverka med andra aktörer. Ett statligt stöd kan stärka detta arbete. SKL anser att ett stöd lämpligast kanaliseras som en förstärkning av generella bidrag och genom förordningen angående årliga bidrag till regional kulturverksamhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!